ข้าพเจ้าพเจ้า นางสาวรัตนา  สีลาพล ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่

จากการลงพื้นที่จัดทำผลิตภัณฑ์สบู่ร่วมกับชาวบ้านนั้น ทางคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นว่าจะทำโลโก้ของผลิตภัณฑ์  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 จึงไม่สามารถนัดรวมตัวกันได้  จึงทำการประชุมผ่านทางออนไลน์เรื่องการออกแบบโลโก้

การที่สินค้าของชุมชนมีโลโก้หรือมีตราสินค้าทางคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตรงกันว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าในชุมชนได้ และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จึงได้ร่วมกันระดมความคิดต่างๆว่าจะทำออกมาแบบไหนยังไง หลังจากการประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้ทำการแบ่งงานและหน้าที่ในการทำโลโก้ เพื่อจะให้โลโก้ออกมาดีและสวยงามน่าสนใจต่อผู้ที่พบเห็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราค่ะ

ไฟล์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู