ข้าพเจ้า ฆัสรา  ชำนาญชัยศรี กลุ่มMS05 ผู้ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมและสถานที่สำคัญต่างๆในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นวันสำคัญของชาวไทยพุทธทั่วประเทศและชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังฟวัดบุรีรัมย์ เป็นงานประเพณีประจำปีที่มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง นั่นคืองานบุญผะเหวด เทศมหาชาติ ที่มีการร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกพื้นที่ ต่างก็มารวมจัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือ การทำบุญไหว้พระ

ชาวบ้านหนองน้ำขุ่นก็มีการตื่นตัว ที่จะมีงานสำคัญ ประจำชุมชนมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็นหลายฝ่าย เพื่อง่ายและสะดวกต่อการทำงาน รวมไปถึงการนำสิ่งของมาแจกจ่ายโดยไม่รับเงิน นั่นคือ การทำทาน สังเกตได้ว่า มีการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากมีพุทธศาสนิกชนมากหน้าหลายตา นำข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม ผลหมากรากไม้มาทำโรงทานกันอย่างมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ขายในชีวิตประจำวันหรือผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ลำไย ข้าวสาร มัน เป็นต้น

สำนักสงฆ์หนองน้ำขุ่นเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็ก มีพระจำนวน 1 รูป และยังไม่ได้รบการบูรณะเท่าที่ควร ทางคณะกรรมการผู้จัดงาน คุณพ่อมานิตย์ หาญเวช

ได้เชิญและชวนเข้ามาทำบุณร่วมกัน หากใครผ่านไปผ่านมาถนนเส้นปะคำ-เสิงสาง ก็สามารถแวะเวียนสักการะไหว้พระขอพรกันได้นะคะ ที่อยู่ตามพิกัดที่ให้เลยค่ะ

พิกัด : 14°26’04.1″N 102°40’33.3″E
https://goo.gl/maps/L9Bjppm4NEgZK8Jj6

อื่นๆ

เมนู