1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ

กระผม นายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3)หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

ซึ่งทางทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือน โดยมีพื้นที่ที่ดำเนินโครงการประกอบไปด้วย บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 10 จำนวน 10 บ่อ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 จำนวน 14 บ่อ และบ้านสำราญโกนหมู่ที่ 17 จำนวน 6 บ่อ รวมทั้งหมด 30 บ่อ   างทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความเรียบร้อยของธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในครัวเรือน ที่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่18 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 10 บ่อ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวนทั้งหมด  40บ่อ

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู