• กระผม นายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำ ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวังและทำงานแบบ WORK FROM HOME เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ในเดือนกันยายนนี้ทางกระผมและทีมงานบ้างส่วนได้สำรวจหมู่บ้านแบบโทรประสานงานผ่านผู้นำชุมชน เพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดอีก 10 หลุม และได้วางแผนการที่จะดำเนินการขุดในขั้นลำดับถัดไป

อื่นๆ

เมนู