กระผม นายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะอาจารย์และสมาชิกโครงการได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่าน googlemeet

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางกระผมและคณะได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำไต้แบบปิด ณ บ้านสีคิ้ว ลงพื้นที่ทำจนมาถึงวันที่ 13 ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดบ้านสีคิ้ว สำเร็จตามแผนที่ว่างไว้ ชาวบ้านให้ความสนใจดีมาก ชาวบ้านได้ทำไว้เองอีกด้วยครับ

อื่นๆ

เมนู