ข้าพเจ้านางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นำต้นไหลมาย้อมสีเพิ่มเติม เพื่อเพียงพอต่อการทำผลิตภัณฑ์

โดยมีวิธีการดังนี้

1.ต้มนำ้ให้ร้อนใส่แก่นประดู่ที่ผ่าเป็นชิ้นขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเล็กน้อยใส่ลงไป  กรองเศษออกให้เรียบร้อย
2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด  คือ ละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
4. นำเส้นกกในข้อ1 ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

ลงสำรวจพื้นที่ ที่กลุ่มเกษตรในหมู่บ้าน สอบถามรายได้ในแต่ละปี อาชีพ พืชชนิดไหนที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรกี่ครัวเรือน

โดยการจัดทำข้อมูล CBC ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 

อื่นๆ

เมนู