ปัญหาภัยแล้ง ดินแตกดินเค็มและน้ำท่วมขังก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้ที่ต้องประสบพบเจอ สถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากพบเจอและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตาม ซึ่งโครงการที่ได้รับมอบหมายงานคือโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาในส่วนนี้ได้ วิธีการทำไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์ที่ใช้ก็สามารถหาได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการสร้างหากต้องการลงมือทำด้วยต้นเอง

จากการดำเนินมาจนมาถึงเดือนพฤศจิกายน ทางคณะทีมงานได้ดำเนินงานมาถึงหมู่บ้านระกาใต้ ซึ่งพื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการทำนาและปลูกพืชทั้งไว้บริโภคและจัดจำหน่าย ซึ่งจากการสำรวจน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของชุมชน ในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นอุปสรรคที่ต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ตอนที่ขุดชั้นดินแต่ละชั้นค่อนข้างต่างกัน เมื่อขุดลงไปได้สักระยะจะพบเจอกับดินที่เป็นหินกรวด ซึ่งส่วนนี้ค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการขุดเป็นอย่างมาก และอีกปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างที่เป็นอุปสรรคคือ การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งต้องมีความระมัดระวังและป้องกันกันอย่างดีเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ดีเพราะชาวบ้านในชุมชนค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานมีความราบรื่นและทำงานได้อย่างสบายใจ

ทั้งนี้การทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด จะสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนมากน้อยเพียงใด ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เลือกสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งทางคณะทีมงานได้ทำการคัดเลือกหลังคาเรือนและพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำ โดยปัจจัยหลักในการเลือกคือพื้นที่ส่วนนั้นมีความแห้งแล้งกว่าส่วนอื่น หรือเป็นพื้นที่เพราะปลูกพืช เพื่อให้พื้นที่ส่วนนั้นได้รับความชุ่มชื้นจากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

                  

 

อื่นๆ

เมนู