ในเดือนสุดท้ายของการทำงานในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หลายๆฝ่ายได้ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของการทำงานในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางทีมงานตำบลบ้านปรือตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนสิ้นสุดโครงการ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้การทำงานตลอดโครงการได้รับราบรื่น หากแต่ปัญหาที่ได้รับส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการระบาดของโรคไวรัส covid-19 ทำให้การทำงานในบางส่วนหรือในยามที่ลงพื้นที่ต้องมีการป้องกันและดูแลกันอย่างเข้มงวด ทำให้การทำงานสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ตามที่เป้าหมายของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินคือการทำทั้งหมดให้ได้ครบ 40 หลุม ซึ่งทางคณะทีมงานได้ทำงานจนลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางแผนกันไว้ อีกทั้งทางทีมงานยังได้ร่วมกันจัดทำข้อมูล TSI ของตำบลบ้านปรือ

จากเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการทางคณะทีมงานได้ตั้งใจทำงาน เพื่อทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านมากที่สุด ทั้งได้มีการให้คำแนะนำในการเลือกสรรพื้นที่ที่ต้องการจะจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่คิดทำ ซึงประโยชน์ที่ได้จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเป็นผลดีทางด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนช่วยในการดูแลน้ำในดิน ทำให้พื้นดินชุ่มชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูก

     

อื่นๆ

เมนู