ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์ พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม หลังจากการประชุม ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการติดต่อผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง เพื่อขอลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินสำหรับบ้านที่มีความประสงค์

    

ระหว่างการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการทำ และประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู