ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับคนที่ป่วย อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จาก มีไข้สูง > 37.5 องศา ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ทันที  เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้
               เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ทั้งนี้ยังติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น ต้องหมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เป็นต้น

 

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ปฏิบัติงานจากทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจึงได้จัดกิจกรรม “ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด 19” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ชาวบ้านใน ต. โคกมะม่วง อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์  ได้ป้องกัน ระวังตนจากโรคระบาดนี้ โดยทางผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 การประดิษฐ์หน้ากากอนามัยใช้เอง
(face shieid) เพื่อเป็นการประหยัดงบในครัวเรือน

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานยังได้มีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญที่วัด ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ. บุรีรัมย์ ก่อนการเข้าวัดชาวบ้านจะต้องวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการนั่ง ซึ่งเป็นมาตรการของทางชุมชนเอง ถือเป็นสิ่งที่ดีในการป้องกันตนเองและผู้อื่น

 

 

ทั้งนี้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันตนเอง และป้องกันผู้อื่นจากโรคระบาดโควิด 19  เป็นอย่างมาก
ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะคะ

 

อื่นๆ

เมนู