Heaith Care เน้นการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายชนะพล ผินสู่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

ในเดือนกรกฎาคมนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังบุรีรัมย์  ได้นำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน จัดกิจกรรม Heaith Care เน้นการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

ซึ่งในกิจกรรมได้มีการปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด คือการเว้นระยะห่าง และการคัดกรองโควิด19 ภายในกิจกรรมได้มีท่านวิทยากร ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายแก่ผู้สูงอายุ และได้พาปฏิบัติ เพื่อที่ผู้สูงอายุสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และยังมีการนำผู้สูงอายุผลิตเจล์แฮลกอฮอร์เพื่อที่จะสามารถนำไปทำเองใช้งานเองได้

 

อื่นๆ

เมนู