ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์ แคว้นเขาเม็ง ประเภทประชาชน

สำหรับพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง ในเดือนนี้คงจะโฟกัสไปที่การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19  ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และชุมชนชาวตำบลโคกมะม่วงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐอย่างเคร่งครัด ทางโครงการฯได้จัดกิจกรรม health care ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ก็ทำให้เราประหลาดใจได้เหมือนกันเพราะผู้สูงอายุบางท่านสามารถทำกิจกรรมได้ตลอดโดยไม่เหนื่อยจนเกินไป บ่งบอกให้เห็นว่าคนในชุมชนมีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรง  และในชุมชนมีมาตรการกักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง. ประชาชนในชุมชนก็มีนำ้ใจเอื้อเฟื้อต่อกัน คอยสอดส่อง คอยดูแลกัน ใครพอจะแบ่งปันอาหารของอุปโภคบริโภคได้ ก็จะหยิบยื่นให้กัน ทำให้เห็นมิตรภาพของชุมชนที่น่าชื่นชม. กลุ่ม อสม.ก็เข้มแข็ง คอยประชาสัมพันธ์ มีการคัดกรองตามจุดสาธารณะที่มีคนเข้าไปใช้บริการเยอะๆเช่นตลาดสดของหมู่บ้าน.   แม้การระบาดของไวรัส covid -19 จะสูงขึ้นแต่ชาวชุมชนตำบลโคกมะม่วงก็จะผ่านมันไปให้ได้  หลายๆท่านได้กล่าวไว้  ได้ยินเช่นนี้แล้วก็อดชื่นชมชาวตำบลโคกมะม่วงจริงๆค่ะ 

อื่นๆ

เมนู