ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้มีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง ต.สูงเนิน อ.กระสังจ.บุรีรัมย์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านรับทราบเพื่อที่จะแจ้งความประสงค์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินกับทางทีมงานของเรา

ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางบ้านก็ได้มีการขุดหลุมรอและเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่สามารถนำมาใช้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ไว้อีกด้วย แต่หากบ้านไหนมีไม่พอหรือขาดเหลืออะไรทางทีมงานได้มีการจัดเตรียมไว้ให้เป็นบางส่วนอย่างเช่น ท่อ pvc,หินละเอียด,ผ้าในล่อน,ยางรถ เป็นต้น

ทางทีมงานของเราได้แบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมู่บ้านทุ่งสว่างแห่งนี้เราได้ทำการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 14 หลุม เนื่องจากประชากรในหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะทำเยอะทั้งนี้ทางทีมงานก็ต้องดูความเหมาะสมและตอบโจทย์กับโครงการของเราอีกด้วย หากบ้านไหนที่ต้องการทำจิงๆแต่พื้นที่ไม่อำนวย เราก็ได้มีการสาธิตและอธิบายเพื่อเป็นแบบอย่างให้ไปปฏิบัติตามได้ด้วยตนเอง

การลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภาระกิจให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชน,ชาวบ้านและทีมงานของเรานั้นเอง

นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อคีย์ข้อมูล CBD เพื่อให้ครบตามเป้าหมายตามที่เขากำหนดไว้ให้อีกด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้ก็ได้มีการป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่หายขาด จึงต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้นด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู