เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดที่น่าสนใจเพราะมีความต้องการของตลาดอยู่ในระดับสูง อีกทั้งแนวโน้มการบริโภคเห็ดเพื่อสุขภาพยังสูงขึ้น เพราะเห็ดมีประโยชน์หลายอย่าง อีกทั้งเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพักเชื้อที่สั้น เพาะได้เกือบทุกฤดู หากมีน้ำเพียงพอ คุณแม่ศรีทอง นนทศรี เป็นหนึ่งในผู้ที่เพาะปลูกเห็ดนางฟ้าขายเป็นอาชีพ ได้กล่าวไว้ และบอกถึงวิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกเห็ดนางฟ้าไว้ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า

  1. วัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา อาหารเสริม
  2. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด
  3. คอขวดพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้
  4. สำลี ยางรัด
  5. ถึงนึ่งไม่อัดความดัน หรือหม้อนึ่งความดัน
  6. โรงเรือนหรือที่บ่มเส้นใย
  7. แม่เชื้อเห็ดชนิดที่ต้องการ

              ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า

1.อุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเป็นดอกของเห็ดนางฟ้าจะประมาณ 25 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส เห็ดนางฟ้า จะไม่ออกดอก และการทำให้ก้อนเชื้อได้รับอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาสั้นๆ หรือได้รับอุณหภูมิต่ำในช่วงเวลากลางคืน ก็จะช่วยชักนำให้การออกดอกของเห็ดดีขึ้น

2.ความชื้น เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่ต้องการสภาพความชื้นของอากาศค่อนข้างสูงสภาพของโรงเรือนที่เหมาะสมควรมีความชื้นไม่ต่ำกว่า 80-85 เปอร์เซ็นต์

3.ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุเฉพาะ นับว่ามีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าเป็นอย่างมาก พบว่าหากให้อาหารเสริมพวกแอมโมเนียมไนเตรท จะทำให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

การดูแล และเก็บเห็ดนางฟ้าจะใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน หรือจนหมดอายุอาหารในก้อนจึงนำรุ่นใหม่เข้ามาเพาะแทน รวมทั้ง ก้อนเชื้อบางก้อนที่เน่าเสียไปอย่างรวดเร็วกว่าก้อนอื่นๆให้แยกออกไปแล้วนำ รุ่นใหม่เข้ามาแทนเช่นกัน ก้อนเชื้อที่หมดสภาพหรือหมดอายุแล้ว จะมีน้ำหนักเบา  บางก้อนจะเละมีสีดำคล้ำ ถึงระยะนี้อาจนำออกมาทั้งหมด จากนั้นจึงล้างโรงเรือนให้สะอาดก่อนนำ ก้อนเชื้อรุ่นใหม่เข้าไปเพาะต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู