ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำอีกครั้ง ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวัง เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 ทีมงานได้มีการนัดคนในพื้นที่หรือคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ลงพื้นที่ทางทีมงานได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่บ่อยครั้ง และมีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

ทางทีมงานได้ลงสำรวจดูความคืบหน้าของการเตรียมหลุมของแต่ละครัวเรือน เพื่อที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และยังได้สำรวจดูวัสดุอุปกรณ์ว่าแต่ละครัวเรือน มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและยังขาดเหลือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านมี ก้อนหิน ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ไว้ให้บางส่วนแล้ว แต่ยังไม่พอตามที่ชาวบ้านขุดหลุมไว้ใหญ่ ลึก ทางทีมงานจึงได้จัดหาให้เพิ่มเติม แล้วเราก็แบ่งหน้าที่กันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ชาวบ้านยังขาดเหลืออยู่ เช่น ผ้าไนล่อน ยางรถยนต์ และเมื่อได้วัสดุอุปกรณ์ครบแล้วจึงนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ไปเก็บไว้รวมกันเพื่อความสะดวกในการหยิบจับมาใช้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้กับครัวเรือนที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดกับพวกเรา และเป็นครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำเน่าเสีย

ช่วงนี้การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในจะเจออุปสรรค เพราะจะอยู่ในช่วงของฤดูฝนจึงทำให้การขุดหลุมไว้นั้นอาจทำให้ดินทรุดลงและมีน้ำท่วมขัง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แต่ทีมงานก็ไม่ละความพยายาม ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

 

อื่นๆ

เมนู