ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนที่สร้างไปแล้วในแต่ละหมู่บ้าน โดยวันที่ 17 ธันวาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจหลุมบ้านสีคิ้ว ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และเชิญชาวบ้านในพื้นที่มาฟังการบรรยาย การลงพื้นที่ในวันนั้นผ่านไปได้ด้วยดี จำนวน  10 บ่อ

ทางทีมงานได้แบ่งกันลงพื้นที่ในหมู่บ้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการลงสำรวจ ตรวจติดตาม  ส่วนดิฉันได้ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง ไปจำนวน 10  บ่อ บ้านทุ่งสว่าง 14 บ่อ และบ้านสำราญโกน 6 บ่อ

ในการสำรวจการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดในแต่ละหมู่บ้านนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆ และในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปิดโครงการ การทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ดิฉันดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานในลักษณะนี้ และที่ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาทำงาน ขอบขอพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

 

อื่นๆ

เมนู