ข้าพเจ้า นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสวาท ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 

กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ออกสำรวจแหล่งน้ำลำชีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลลำดวน ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมโครงการ Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในชื่อทีม  “ผการันดูล”  ซึ่งตำบลลำดวนนั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านแหล่งน้ำ ป่าไม้ชุมชนที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมแขมร์ที่ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีอาหารพื้นบ้าน ขนมเนียลขนมเขมรโบราณ ภาษาถิ่นที่เป็นเสน่ห์ของชาวบ้าน กลุ่มคนที่อนุรักษ์การประดิษฐ์กันชุ(โรงศพแบบโบราณ)  ที่พักโฮมสเตย์ ผ้าไหมทอมือ  ทำให้ตำบลลำดวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์

   

   

   

กิจกรรมทำเจล และ การทำสบู่เหลว ทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดการอบรมให้ความรู้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน พร้อมคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ รวมทั้งวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  2  อย่างคือ การทำเจล และ สบู่เหลว ให้กับกลุ่ม อสม.ในตำบลลำดวน ซึ่งมีตัวแทนมาทั้งหมด 36 คน จาก 18 หมู่บ้าน เนื่องด้วยมาตรการโควิด-19 ทางทีมเราจึงมองเห็นความสำคัญในการควบคุม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลให้มีความรู้ที่จะนำไปต่อยอดในการทำเป็นอาชีพ แต่ยังส่งผลให้กลุ่ม อสม. สามารถนำไปอบรมให้แก่ ชาวบ้านของตนได้ด้วย ซึ่งกลุ่ม อสม.ก็ต่างให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

กิจกรรมการแข่งขันHackathon ของทีม U2T ตำบลลำดวน  ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของตำบลลำดวนจนนำมาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และได้เข้าร่วมการแข่งขันHackathon ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 3 เข้าร่วม  40  ทีม  เป็นตัวแทนของราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้ปฏิบัติการ ในนาม ” ทีมผการันดูล” คณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการพร้อมกับทีมงานเข้มแข็งของชาวตำบลลำดวน ต่างได้ทำเต็มที่ในการนำเสนอจุดเด่นของตำบลลำดวน ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยเวลาที่จำกัดแต่ทางทีมเรานำเสนอผลงานออกมาได้ดีและสมบูรณ์ เพราะมีเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนนั่นคือ กำลังใจจากทีมและชาวตำบลลำดวนทุกคน

 

 

 

วีดีโอนำเสนอตำบลลำดวน

วีดีโอการแข่งขันHACKATHON ของทีมผการันดูล

 

 

 

อื่นๆ

เมนู