โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยนางสาวพัทรานิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 มีความรุนแรงมากขึ้น เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง เกษตรกรชาวโคกมะม่วงก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 เช่นกัน ทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ เกษตรกรไม่สามารถนำขนุนส่งไปจำหน่ายได้ ทำให้ขนุนมีราคาถูกและล้นตลาด หลังจากผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและได้ระดมความคิดเห็น จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะนำขนุนคัดเกรดที่มีคุณภาพ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของขนุน และช่วยลดปัญหาขนุนล้นตลาด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างรายได้ และอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน จัดตั้งกลุ่มทอดขนุนขึ้น

มีวิธีการทำขนุนทอดกรอบ ดังนี้

1.เลือกขนุนน้ำแร่เก็บสดจากต้น นำมาปอก ใช้ส่วนเนื้อขนุนมาสไลด์เป็นแผนบางๆ

2.นำขนุนลงไปทอดในกระทะ ใช้ไฟแรงแล้วค่อยๆ ปรับไฟให้อยู่ในระดับกลาง รอจนขนุนสุกมีสีเหลืองสวย จึงยกออกมาพักให้สะเด็ดน้ำมันและหายร้อน

3.นำขนุนทอดกรอบมาบรรจุลงในถุงบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่าย

ขนุนทอดกรอบที่ได้จะมีรสชาติ มัน หวานกำลังดี มี 2 รสชาติให้เลือก มีทั้งแบบหวานน้ำตาลเนย และออริจินอล จำหน่ายในราคา ถุงละ 20 บาท และยังมีเรทราคาส่งให้คนที่สนใจนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ โดยการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบได้แบ่งกลุ่มผลิตออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหมู่  8 บ้านเริงแก้ว   หมู่ 11 บ้านเทพเจริญ  และหมู่ 18 บ้านเริงทรัพย์ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ได้ที่เพจตะลุยเดิ่น และแบบออฟไลน์ได้ที่กลุ่มผลิตโดยตรง ผู้ปฎิบัติงานและสมาชิกในกลุ่มทุกคน ตั้งใจทำและหวังว่าขนุนทอดกรอบจะได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้เสมอไป และเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายตลาด กลุ่มผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู