ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดในขนาดนี้ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จากการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทางคณะผู้จัดทำก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และในเดือนนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือก็ได้ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่หมู่บ้านระกาใต้ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มีการลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านระกาใต้ เพื่อคักเลือกบ้านที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อหาบริเวณที่มีความเหมาะสมในการจัดทำ และได้เริ่มขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดิน นอกจากการทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ในเดือนนี้คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือยังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ตามที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ทำไว้เพื่อบริหารจัดการ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มระดับน้ำใต้ดินในบ่อน้ำตื้น เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดิน ทำให้ต้นไม้เขียวขจีทั้งปี ลดอัตราการระเหยน้ำบนผิวดินจากลมและแสงแดด ลดปริมาณน้ำเน่าเสียที่น้ำท่วมขังในที่ชุมชน แก้ปัญหาน้ำเค็ม ดินเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง เป็นต้น

          

อื่นๆ

เมนู