นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ เป็นผู้รับจ้างงานหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01)  ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

                วันที่ 12 กรกฎาคม 25564  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานนักศึกษาได้รับการมอบหมายในการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 3 หลุม โดยมีบางหลุมที่ชาวบ้านได้ขุดธนาคารน้ำใต้ดินไว้แล้ว โดยในการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) โดยเว้นระยะห่าง สวมแมสขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาโดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของครัวเรือนคือ ครัวเรือนมีปัญหาด้านน้ำขังและเน่าเสียไม่ที่ไป ธนาคารน้ำใต้ดินช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้และช่วยทำให้ดินชุ่มชื่นช่วยทำให้ต้นไม้บริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา ทางเราได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินไปให้ชาวบ้านบางส่วน

             ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 และชาวบ้านที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้ และทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู