ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์  แคว้นเขาเม็ง ประเภทประชาชน ประจำตำบลโคกมะม่วง

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของตำบลโคกมะม่วงตลอดระยะเวลาสามเดือนกว่า ๆที่ผ่าน ทำให้ข้าพเจ้าได้พบว่า ยิ่งเราเข้าถึงชุมชนมากเท่าไหร่ เราก็จะได้ความรู้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ ในชุมชนยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราได้ค้นหา มีทั้งเรื่องที่เราไม่คาดคิด หรือคิดไม่ถึงว่าจะมีหรือจะเกิดขึ้นในชุมชนนี้ได้ อย่างเช่น มีชาวตำบลโคกมะม่วงรายหนึ่ง อยู่ที่ หมู่ 15 บ้านบ่อน้ำใส ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเพราะพิษเศรษฐกิจซบเซา งานน้อยลง กลับมาทำสวนเกษตรที่บ้านเกิด โดยเลือกที่จะปลูกกล้วยด่างขาย  โดยเริ่มจากความชอบส่วนตัวคิดจะปลูกไว้เพื่อประดับบ้าน แต่มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเยอะมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเริ่มปลูกขาย  ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาดสูง มีหลายสายพันธ์ุ เช่น พันธ์ุ ฟลอริดา พันธ์ุแดงอินโด และกล้วยน้ำว้าด่างเป็นต้น ซึ่งเขาได้ปลูกไว้ทั้งหมด 10 สายพันธ์ุ

ราคาก็จะมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน  การดูแลก็ไม่ยาก และไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ ก็สามารถดูแลและสร้างรายได้งามๆ ได้เลย  นอกจากนี้ยังทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มีการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในสวน ตามหลักความรู้ที่ตัวเองมี นำมาพัฒนาเป็นสวนเกษตรอัจฉริยะ ที่มีการให้พลังงานโดยพลังงานแสงอาทิตย์ และควบคุมการรดน้ำด้วยระบบ Smart Phone ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่น่าเข้าไปช่วยยกระดับ  และช่วงฤดูกาลนี้ เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ดันเจอพิษการระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 ทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรในชุมชนก็ได้มีการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อพยุงราคา อย่างเช่น ขนุน  ก็ได้มีการนำขนุนมาแปรรูปเป็น ขนุนทอด มีหลายรสให้เลือกซื้อ และเป็นการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

 

อื่นๆ

เมนู