บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม  2564
ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

-ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานทุกท่านได้ทำการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน และได้โทรสอบถามประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

-ข้าพเจ้าและทีมงานได้ศึกษาข้อมูลวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินในเชิงทฤษฎีก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงแล้ว

-ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ยางรถ  หิน อิฐ ขวดน้ำ ขวดพลาสติก ท่อ PVC เป็นต้น

-ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่ในบ้านส่วนใหม่ หมู่ที่3 พร้อมผู้ใหญ่บ้านเพื่อลงมือขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

 

 

อื่นๆ

เมนู