ลงพื้นที่สำรวจโดย นายฆัสรา  ฃำนาญชัยศรี

บ้านดอนเจริญสุข ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นหนึ่งให้ 12 หมู่บ้านของตำบลที่เพิ่งจะแยกตัวออกมาได้ไม่นาน โดยมีทั้งหมด 78 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านขนาดกลางไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป สะดวกและง่ายต่อการดูแล


ผู้ใหญ่บ้านกิตติพงษ์ จรจรรย์ เป็นผู้ดีแลลูกลูกบ้านชาวดอนเจริญสุข มีการดูแลสอบถามกันอย่างครอบครัว หากมีการเข้ามาขอทำแบบสอบถามต่างๆจะต้องขออนุญาตผ่านผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นค่ะ

อาชีพของชาวบ้านในหมู่ที่11 บ้านดอนเจริญสุข ส่วนใหญ่แล้วจะทำอาชีพการเกษตร เนื่องจากแต่ละบ้านมีที่ไร่ที่นา บ่อปลาและพืชผักสวนครัว ที่จำนำผลผลิตมาไว้บริโภคและจำหน่าย บ้างก็ปลูกขายโรงงาน ขายพ่อค้าคนกลาง และเป็นนายหน้าเองค่ะ ในหมู่บ้านเกิน90% มีการเลี้ยงไก่มากเป็นพิเศษค่ะ เพราะว่าเลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่ไม่เยอะค่ะ

ในบริเวณรอบๆหมู่บ้าน จะมีร้านค้าให้บริการทั้งหมด 3 ร้าน กระจายอยู่บริเวรต่างๆของหมู่บ้าน มีปั้มน้ำมันบริการด้วยนะคะไม่ใกล้และไม่ไกลกัน การสัญจรในหมู่บ้านค่อนข้างสะดวกเพราะเป็นถนนคอนกรีดทั้งหมด

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านกิตติพงษ์ จรจรรย์ เป็นอย่างมากนะคะที่ให้การต้อนรับคณะกลุ่มผู้สำรวจเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู