กระผมนายวรวิทย์ เขื่อนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน อำดภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับอาจารย์และทีมงานประจำตำบลลำดวน ในเดือนเมษายน 2564 เวลา ณ หมู่ที่ 8 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  จนถึงปัจจุบัน  กระผมได้ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง   โดยวันที่29 มีนาคม 2564 กระผมได้ลงพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อช่วยจัดการปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำขังภายในครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากน้ำ ในช่วงเช้าของโครงกานได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านและประโยชน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำ วัตถุประสงค์ของการจัดทำและประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน จากการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและชาวบ้านในชุมชน ในการช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในครัวเรือนเป็นอย่างดี  ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำและรับประทานอาหารด้วยกัน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่าชาวบ้านในชุมชนประสบปัญหาในเรื่องน้ำหลายด้านไม่ว่าจะเป็น น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังและกลิ่นจากน้ำภายในครัวเรือน จากปัญหาดังกล่าว ได้นำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน มาช่วยแก้ไขปัญหาทำให้ชาวบ้าน รู้วิธีการจัดการน้ำที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง วึ่งนับว่าเป็นโครงการที่เป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆในตำบล

 

อื่นๆ

เมนู