ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) MSO2 ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ข้าพเจ้าได้ทำการขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านก่อนลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  

แหล่งผลิตผ้าไหมผ้าที่ทอด้วยมือ คนไทยชาติพันธุ์ไทยเขมรท้องถิ่นอีสานใต้ คือ “กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลำดวน กลุ่มแกะลายมัดลาย กลุ่มทอผ้าบ้านยาง กลุ่มสตรีผ้าไหมลำดวนใต้ กลุ่มทอผ้าไหมลำดวนใต้  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสนวน  กลุ่มทอผ้าบ้านกระเจา กลุ่มทอผ้าหมู่ 17 และกลุ่มทอผ้าบ้านบุ” ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของกลุ่มฯ คือ ผ้าโฮล  ผ้าหางกระรอกคู่  ผ้าขาวม้าไหม ผ้าขาวม้าฝ้าย  ผ้าโสร่ง ผ้าซิ่นไหม ผ้าซิ่นฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่  และผ้าพันคอ ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

 

เรื่องเล่า (ความเป็นมาของผ้า) ทอได้อย่างไร ใครสอน ลายเก่าลายแก่ ได้แก่ลายอะไรบ้าง

ชาวชนบทมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทุกครัวเรือนจะมีที่ดินทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ นอกจากอาชีพทำนาแล้ว ก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อนำเส้นไหมและฝ้ายมาทอเป็นผืนผ้า ดังคำกล่าวที่ว่า “ยามว่างจากนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน” ในอดีตที่ผ่านมา การทอผ้าถือเป็นหน้าที่สำคัญของผู้หญิงชาวอีสาน เพราะจะต้องทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน ผู้หญิงอีสานต้องเรียนรู้และฝึกหัดการทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต การทอผ้าเพื่อใช้ในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงอีสานจะต้องเรียนรู้และฝึกหัด โดยเริ่มจากผู้เป็นแม่ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการทอผ้าให้ลูกหลาน สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย ผ้าไหมที่ทอได้ นิยมสวมใส่ไปทำบุญที่วัด หรือในงานพิธีและงานมงคลต่างๆ รวมทั้งเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน
เริ่มมีการทอผ้ามาตั้งแต่เมื่อไร ไม่สามารถสืบประวัติได้  กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนจะมีการก่อตั้งกลุ่มทอผ้า ชาวบ้านต่างคนต่างทอในครัวเรือนตนเอง โดยใช้องค์ความรู้ด้านการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ลักษณะการทอเป็นการทอเพื่อใช้เองในครัวเรือนและใช้ในโอกาสที่มีกิจกรรมสำคัญของครอบครัวเช่น งานบวช งานแต่งงาน ฯลฯ สีที่ใช้จะเป็นสีจากธรรมชาติและสีเคมี เช่น ต้นขนุนให้สีเหลือง มีการเลี้ยงไหม สาวไหม และย้อมสีไหม

ทอผ้ามี่กี่ลาย 

ลักษณะลายผ้าของชุมชนตำบลลำดวน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสวยงามมาแต่โบราณ เป็นผ้าที่ทอด้วยมือ โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการคัดเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี่ การให้สี การทอเป็นผืนผ้า ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อน จุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากที่อื่น เป็นลวดลายผ้าไหมแบบดั้งเดิม เป็นลวดลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ใช้วิธีการมัดหมี่และทอแบบดั้งเดิม อาจเปลี่ยนแปลงสีสันได้ตามความต้องการ ได้แก่ ผ้าโฮล  ผ้าหางกระรอกคู่  ผ้าขาวม้าไหม ผ้าขาวม้าฝ้าย  ผ้าโสร่ง ผ้าซิ่นไหม ผ้าซิ่นฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่  และผ้าพันคอ ลักษณะลายผ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามแบบฉบับของคนไทยชาติพันธุ์ไทยเขมรท้องถิ่นอีสานใต้ ต่อมาได้มีพัฒนาลายและสีผ้าตามความต้องการของตลาดโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้

อะไรขายดีที่สุด / ประเภทผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลายผ้า

  1. ผ้าไหมมัดหมี่ ราคา 2,000 – 4,000 บาท
  2. ผ้าซิ่นไหม ราคา 2,500 บาท
  3. ผ้าโฮล ราคา 2,000 บาท
  4. ผ้าขาวม้าไหม ราคา 1,500 บาท
  5. ผ้าโสร่ง ราคา 1,300 – 1,500 บาท
  6. ผ้าหางกระรอกคู่ ราคา 1,000 บาท
  7. ผ้าขาวม้าฝ้าย ราคา 1,000 บาท
  8. ผ้าซิ่นฝ้าย ราคา 600 บาท
  9. ผ้าพันคอ ราคา 600 บาท

ใครเป็นคนซื้อ/ลูกค้าส่วนใหญ่ คือใคร

ญาติพี่น้อง คนในหมู่บ้านและคนต่างถิ่น

ลูกค้ารู้จักได้ยังไง /ติดต่อกันช่องทางไหน/ขายที่ไหนบ้าง/มีเพจ เฟสไหม

โพส facebook จำหน่ายในหมู่บ้าน รู้จักจากปากต่อปากจากญาติพี่น้องสู่คนต่างถิ่น และจำหน่ายในงานสิ้นค้า Otop ทั้งกิจกรรมที่ชุมชนและกิจกรรมที่อำเภอและจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น

ช่วงเดือนไหนขายดี

วันสำคัญของครอบครัวเช่น งานบวช งานแต่งงาน

เฉพาะขายผ้า รายได้ ต่อ เดือน ต่อ ปี

ต่อ ปี 10,000 – 15,000 บาท

ปัญหา เช่น สีตก ย้อมสีธรรมชาติ ย้อมแล้วสีไม่ติด การมัดลาย ออกแบบลาย  มัดหมี่ การตลาด มีลูกหลานสืบทอด แปรรูป

เนื่องจาก ย้อมสีไม่ติดและได้สีที่ไม่ได้ตามที่ใจต้องการ และขาดลูกหลานสืบทอด                                                  

สิ่งที่อยากให้หนุนเสริม เช่นสีตก ย้อมสีธรรมชาติ ย้อมแล้วสีไม่ติด การมัดลาย ออกแบบลาย  มัดหมี่แปรรูป การตลาดonline ตัดชุด

อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับการสร้างตลาด online เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น และอยากให้มีการอบรมเกี่ยวการย้อมสีไหมให้ดูทันสมัยและได้สีตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ผ้าไหมรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถนำเรื่องราวของสินค้ามาถ่ายทอดเพื่อดึงดูดความสนใจและดัดแปลงสินค้าจากผ้าไหมให้มีความหลากหลายมากขึ้นจาก ผ้าผืน สามารถนำมาตัดเย็บให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้น”

อื่นๆ

เมนู