1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) MS02 หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​

โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) MS02 หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​

ข้าพเจ้านางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน หลักสูตร: MS02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนเมษายน 2564 ณ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน นำโดยนายประสาน  บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านประดู่ ต.ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฎิบัติงานในโครงการ  เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อช่วยจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียและน้ำขังภายในครัวเรือน บริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ศาสตร์พระราชา ซึ่งจะมีการให้ความรู้วิธีการทำ วัตถุประสงค์ของการจัดทำและประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้คือ นายวันเฉลิม  ปิ่นแก้ว ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน มีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านประดู่แห่งนี้ พบว่า มีน้ำท่วมขังบริเวณกว้าง ช่วงฤดูฝนที่มีน้ำมาก มีน้ำเน่าเสีย น้ำสกปรก ทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี การทำธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยดูดซับน้ำเพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง และยังช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังอีกด้วย  การทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงเหมาะที่จะนำมาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบระบบปิด เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือนในชุมชนบ้านประดู่ ต่อมาข้าพเจ้าและคณะทีมผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้านในชุมชน  เริ่มจากขุดบ่อลึกประมาณ 2.5 เมตร และทำสะดือในหลุมอีกประมาณ 20 เซนติเมตร นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ จากนั้นปูรองก้นบ่อด้วยวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ก้อนอิฐ ก้อนหิน ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ขวดพลาสติก  ผ้าไนล่อน ขวดแก้ว ยางรถยนต์ ท่อ PVC เพื่อใส่ลงไปในบ่อ ใช้ผ้าไนล่อนคลุม แล้วใช้หินละเอียดถมปากบ่ออีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ จากการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือ  ช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในครัวเรือนเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มีครัวเรือนที่สนใจในการเข้าร่วมทำธนาคารใต้ดินทั้งสิ้น 15 หลังคาเรือน

ผลจากการปฏิบัติงานทำให้บริเวณที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังนั่น ปล่อยให้น้ำเสียก็ไหลลงธนาคารน้ำใต้ดินที่กลุ่มปฏิบัติงานได้ร่วมมือกันทำกับชาวบ้าน การไหลของทางน้ำทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง – น้ำแล้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้ชาวบ้านตื่นตัวนำไปขยายผลทำต่อเนื่องในทุกครัวเรือน  และนอกจากนี้โครงการธนาคารน้ำใต้ดินยังเป็นโครงการที่ช่วยชาวบ้านจัดการปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู