1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) MS02 หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​

โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) MS02 หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​

ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนเมษายน  2564   ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประสบปัญหา น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังภายในครัวเรือน ทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลา และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ข้าพเจ้ากับทีมงานและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลความรู้ วิธีทำ พร้อมทั้งปฏิบัติร่วมกับชาวบ้านภายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้คือ นายวันเฉลิม  ปิ่นแก้ว เกี่ยวกับวิธีการจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรม “ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)” ซึ่งใช้หลักการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง หรือใช้เศษไม้ ขวดบรรจุน้ำ เศษอิฐ หิน กรวดน้ำ ฯลฯ ใส่แทนดินที่ขุดออกไป โดยนำน้ำที่มีบนดินสู่ใต้ดิน  แนวคิดนี้เป็นเสมือนการออมน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และยังช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังอีกด้วย ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมเป็นจำนวนมาก

หลังจากที่ได้รับการฟังบรรยายความรู้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ชาวบ้านเเละทีมงานในโครงการจึงได้ลงมือกันขุดเจาะธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านประดู่ โดยวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เริ่มจากขุดบ่อลึกประมาณ 2.5 เมตร และทำสะดือในหลุมอีกประมาณ 20 เซนติเมตร และนำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ จากนั้นปูรองก้นบ่อด้วยวัสดุ เหลือใช้ เช่น ก้อนอิฐ ก้อนหิน ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ขวดพลาสติก จากนั้นคลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหินละเอียดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ

ผลจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและลูกบ้านเป็นอย่างดี และเป็นผลอย่างชัดเจนในเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องน้ำทิ้ง น้ำเน่าเสีย สภาพพื้นที่โดยรอบบ้านสะอาด และร่มรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มน้ำในชั้นบาดาล ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเค็มได้อีกด้วย

                                            

อื่นๆ

เมนู