กระผม นายวรวิทย์   เขื่อนทอง  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   : การรณรงค์ชาวลำดวนร่วมใจไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม

วันที่ 26  เดือนพฤษภาคม 2564  กระผมและคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนและแจกหน้ากากอนามัยแกชาวบ้านตำบลลำดวน  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงความรุนแรงของเชื้อโควิด 19 และการป้องกันโควิด 19  หลังจากนั้นร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณวัด โดยการล้างห้องน้ำ  กวาดรอบโบสถ์ และกวาดบริเวณวัด เป็นต้น

 

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2564  กระผมและคณะ รวมทั้งอาจารย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหมของชาวตำบลลำดวน  จากกลุ่มทอผ้าจากแต่ละบ้าน   เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมของชาวลำดวน โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้เรื่องผ้าไหมแก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังมอบความรู้เรื่องการทำน้ำยาซักผ้าไหมอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู