ข้าพเจ้านางสาวจันทร์แรม ชาวขอนแก่น  ประเภทประชาชน  ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนตุลาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมการทําเปาะเปี๊ยะเป็นการทําอาหารพื้นบ้านเป็นของการทานเล่นขั้นตอนการทํา 1 หมูสับ 2.แครอท 3.กระหลํ่าปลี  4เครื่องปรุงจต่างๆ 5.แผ่นห่อเปาะเปี๊ยะ แล้วนำเครื่องปรุงทุกอย่างมาผัดรวมกันพร้อมให้เข้าเครื่องพร้อมนํามาพักให้หายร้อนหลังจากนั้นเราก็ตัดแผ่นเปาะเปี๊ยะให้เป็นแผ่นสีเหลี่ยมๆให้เท่าๆกันแล้วหลังจากนั้นก็ตักไส้มาห่อพร้อมกับการม้วนเปาะเปี๊ยะให้เป็นรูปทรงที่สวยงามน่ารับประทาน

หลังจากห่อเสร็จก็นําลงไปทอดหลังจากนั้นก็นํามาจัดจานให้สวยงามพร้อมกับความน่ารับประทานของเปาะเปี๊ยะของเราเสริฟ์พร้อมกับผักหลายๆอย่างเพื่อความน่ารับประทานของอาหาร

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู