ข้าพเจ้านายชนาธิป หมายถูก ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ ในเดือนตุลาคม  2564

ข้าพเจ้าได้เริ่มวางแผนการประชุมงานในเดือนตุลาคม โดยได้รับมอบหมายให้ออกแบบลายผ้ามัดหมี่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าได้เดินทางสำรวจพื้นที่ ณ ตำบลลำดวน โดยศึกษาเกี่ยวกับการทำผ้าไหม ลายผ้าต่างๆ และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลลำดวน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

โดยการออกแบบลายผ้ามัดหมี่จะต้องมีเอกลักษณ์ประจำตำบลลำดวน ข้าพเจ้าได้กำหนดรูปแบบของลายผ้าว่าจะมีลายที่บ่งบอกความเป็นตำบลำดวนคือ ลายคนล่องเรือและลายดอกลำดวน การใช้สีที่เป็นสีเหลืองทองที่เป็นสีของดอกลำดวน และสีน้ำตาลที่เป็นรูปแบบของผ้าไหมโบราณ โดยออกแบบให้มีความผสมผสานกันและลงตัว

การออกแบบผ้ามัดหมี่ลายที่ 1

การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ลายที่ 2

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกแบบลายผ้ามัดหมี่นั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู