1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

MS02 : อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการการประชุมเพื่อแบ่งกลุ่ม และแจ้งรายละเอียดการทำงานประจำเดือน ที่คณะวิทยาการจัดการอาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 


กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม

ทางทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแปรรูปจากเศษผ้าไหมเพื่อ เป็นผลิตฑ์ภัณฑ์เป็นสินค้าของฝากประจำตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   โดยมีวิทยากร คือ คุณสุริสา มุ่งดี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในหมู่บ้าน ช่วยกันทำพวงกุญแจและเข็มกลัดดอกลำดวน จากเศษผ้าไหม  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการบอกและสอนต่อกับคนในชุมชน และไว้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ของชุมชนตำบลลำดวน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

และได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมและได้ให้ความรู้แก่ชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และยังกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตำบล ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

และในช่วงเย็น ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการแบ่งทีมงานบางส่วนในการการลงพื้นที่ไปถ่ายทำการแสดงกันตรึมพื้น  MV เพลงของดีตำบลลำดวน จากวงดนตรีกันตรึมปราชญ์ชัยบ้านของคุณตาในวัดบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู