ข้าพเจ้านายสัว กำลังรัมย์  ประเภทประชาชน ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือน​พฤศจิกา​  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 

เดือนตุลาคม​ พิธีแซนโฎนตา กิจกรรมมีระยะเวลาจัดในเดือน10วันแรม14ค่ำเดือน10 เป็นวันไหว้หรือแซนโฎนตา แรม15ค่ำเดือน10ตอนเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรที่วัด ทำบุญที่ศาลกุศลให้ดวงวิญญาณ​พี่น้องที่ล่วงลับไปให้ได้รับผลบุญยิ่งขึ้น

ดือนตุลาคม​ ​การเกษตร​ กิจกรรมการปลูกผักส่วนครัวแบบพอเพียง เพื่อประหยัดต้นทุนในการใช้จ่ายในครัวเรือน และประหยัดปรหยัดหญ้าเลี้ยงสัตว์แบบผสมพสาน

 

 

 

 

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมแซนโฎนตาในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู