1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

MS02 : ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนตุลาคม

กิจกรรมการทำพวงกุญเเจ และ เข็มกลัดดอกลำดวน คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์  และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมการทำพวงกุญเเจและการทำเข็มกลัดดอกลำดวน ให้กับกลุ่มผ้าทอตำบลลำดวน ทั้งหมด 7 กลุ่มโดยได้รับความรู้และไอเดียการแปรรูปจากเศษผ้าไหม จากวิทยากรรับเชิญ คือ คุณสุริสา มุ่งดี โดยท่านได้ให้ไอเดียในการนำเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเย็บ มาแปรรูปเป็น พวงกุญเเจและเข็มกลัดดอกลำดวน เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลลำดวน และ เป็นสินค้าของฝากเเละจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนตำบลลำดวนของเราในอีกไม่ช้า ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเชิงพาณิชย์  โดยท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ซึ่งตัวแทนจากกลุ่มทอผ้าต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ อีกทั้งสามารถนำกลับไปอบรมให้แก่ชุมชนของตน เพื่อใช้ในการประดิษฐ์พวงกุญเเจ เเละเข็มกลัดดอกลำดวน

“การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าไหม จากเส้นไหม”ประโยชน์และสรรพคุณ Silk Protein Liquid Soap ด้วยสรรพคุณของโปรตีนไหม  (Silk Protein) หรือเซริซีน (Sericin) ที่สกัดได้จากรังไหม เซริซีน มีสารสำคัญบางชนิดที่ช่วยป้องกันผิดแห้ง ลดการเจริญเติบโตของไวรัส มีสารต้านไวรัส อีกทั้งกรดอามิโน 16-18 ชนิด จาการวิจัยพบว่า เซริซีน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทำลายเซลล์ โดย oxygen free radicals ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหม จากเส้นไหม จุดเด่นสำคัญคือการใช้โปรตีนไหมบ้านแท้ ปลอดภัยไม่มีสารอันตราย เมื่อใช้แล้วทำให้ผ้าไหม มีสีสดสวยผ้าไม่หงอก สปริงตัว สามารถซ่อมแซมเส้นใยผ้า คืนความนุ่นของผ้าไหม ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของ โรคผิดหนัง เมื่อสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกเย็นสบายไม่อับชื้น

   

 

 

อื่นๆ

เมนู