ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน

         ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยได้ร่วมกันกับพี่ ๆ ทหารทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ได้ร่วมกันซ่อมแซมหนอนไหมและทาสีใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ในการเลี้ยงไหม ทอผ้า กรอไหม เป็นต้น 

   

      วันที่ 30 ตุลาคม พวกเราผการันดูลได้มีโอกาสร่วมบุญกฐิน ร่วมสืบสานงานพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย ที่วัดบ้านลำดวน

วัดบ้านลำดวน ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ความสวยงามของวัดนี้อยู่ที่ศาลาโดยภายในศาลาออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่ใช้ผ้าไหมหลายร้อยผื่นเข้ามาตกแต่งให้เกิดความอลังการและน่าจดจำ เป็นเอกลักษณ์เพราะชาวบ้านมีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพและวิถีชีวิตประจำวันเลยเกิดการสร้างศาลาที่ออกแบบภายในด้วยผ้าไหมแท้จากชาวบ้านทำให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่ได้ไปสัมผัสรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้ไป

         วันที่ 2 พฤศจิกายน เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมติดอาวุธก่อนเข้าสู่ U2T National Hackathon ในหัวข้อ

📌Workshop: How to Make Effective Pitching Slide เทคนิคการทำสไลด์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพดึงดูดผู้อ่านและเหมาะสมแก่การนำเสนอ โดยคุณแอม ชญานัฐ 

📌Workshop: Rapid Prototyping เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยคุณไกรกิติ ดร.รัฐวุฒิ และอาจารย์พีรณัฏฐ์ KCT Academy ที่ยกทัพมาช่วยน้อง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทำให้ผลงานของเหล่าทีม U2T สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

          วันที่ 3-4 พฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงานถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอประสาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตำบลลำดวนและถ่ายทำคลิปวิดีโอที่จะแข่งขัน HACKATHON 2021 

อื่นๆ

เมนู