1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ลงพื้นที่สำรวจสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ (ผการันดูล ทีม) ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

MS02 : ลงพื้นที่สำรวจสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ (ผการันดูล ทีม) ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเดือน พฤศจิกายน  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานของดิฉัน นางสาวปานตะวัน  พ่อค้า (บัณฑิตจบใหม่)

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

              กิจกรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้ประชุมทีมงานร่วมกันวางแผนแบ่งงานให้แต่ละกลุ่มเก็บข้อมูลสถานที่สำคัญและ ร้านอาหารของชุมชนภายในตำบลลำดวนทั้ง 18 หมู่ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจของบ้านยาง บ้านหินโคน และบ้านไทรทอง  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีที่สำคัญดังนี้

1. ประวัติวัดบ้านยาง  พิกัด (15.0731381201, 103.402804967)
                    วัดบ้านยาง ตำบลลำดวน ตั้งอยู่เลขที่164 หมู่17 บ้านไทรทอง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบัน มีพระอธิการกิตติธร กิตติสาโร เป็นเจ้าอาวาส เดิมวัดบ้านยาง ชื่อว่า วัดสว่างสามัคคี มีพระอาจารย์ปริม เคยอุปสมบทจากวัดบ้านลำดวน ได้ย้ายมาทำกุฏิหลังเล็ก แล้วมีญาติ ชื่อนายอุ่น ทะนวนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้อุปฐาก และนายอุ่น ทะนวนรัมย์ ได้ไปขออนุญาต สร้างวัดเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2521ได้ชื่อว่าวัดยาง  รายชื่อ อดีตเจ้าอาวาส วัดบ้านยาง   ,พระอธิการยรรยง สติม โต(ปริม)  ,พระอธิการเลี่ยง ชุตินธโร  ,พระอาจารย์อิน ธัมมทีโป(รักษาการเจ้าอาวาส)   ,พระอธิการกิตติธร กิตติสาโร(ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวารูปปัจจุบัน)

    

2.ประวัติความเป็นมากันชุ
                      พระอาจารย์วิริยา ปันหอม (วิริยา ธีรปัญโญ) ปราชญ์ด้านศาสนพิธี ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานหัตถศิลป์ พระอาจารย์มีความสนใจและมีใจรักในขนบธรรมเนียมประเพณีและดนตรีไทย จึงได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง พระอาจารย์ได้เห็นการทำกันชุ จึงอยากจะเอามาให้คนในชุมชนเด็กๆรุ่นใหม่ได้รู้จัก จึงเอามาทำที่วัดยางพระอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีโบราณ เก็บไว้ให้คนในชุมชนรุ่นใหม่ได้รู้จักและได้ศึกษา กันชุฮ์/มชุฮ์មឈូស) บ้านหลังสุดท้ายของชาวเขมรเขตอีสานใต้ ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้น ก็มีลักษณะที่ต่างกันออกไป การทำกันชุต้องอาศัยช่างหลายแขนง ที่ต้องมาช่วยกันสร้าง

      

3.วงกันตรึมบ้านยาง
วงดนตรีพื้นบ้าน “กันตรึม” เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิง โดยทั่วไปมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อผู้เล่นกันตรึมชุดเดิมมีอายุมากขึ้น ก็จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ การเล่น กันตรึมจะเล่นในโอกาสต่างๆ ทั้งในโอกาสเฉลิมฉลอง งานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานโกนจุก งานบวชนาค เทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ยังใช้เล่นในพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อพื้นบ้าน คือประกอบพิธีเข้าทรง “โจลมม็วด”  วงดนตรีพื้นบ้าน บ้านยางมีทั้ง วงมโหรี วงเพลงกันตรึม เพลงการ์เพลงที่ใช้ในงานเเต่ง วงกนตรึมสมัยก่อนมีผู้บรรเลงคือ นายเพา นายพด นายเยิว นายติ๊ด นายฉิ่ง และนายเอย ปัจจุบันผู้เล่นที่ยังมีชีวิตอยู่คือ พ่อฉิ่ง และพ่อเพย ดาทอง(ตาเอย) เป็นผู้ขับร้องเพลงกันตรึมและเพลงการ์ และท่านได้สืบทอดศิลปะแขนงนี้ ให้กับเยาวชนรุ่นหลังมาถึงปัจจุบัน

   

กิจกรรม  วันที่ 25  ตุลาคม  2564  ได้พัฒนา​ โครงการศูนย์​ศิลปาชีพบ้านบุ ตำบลลำดวน ​ ทำตัวหนอนปรับ​ภูมิ​ทัศน์​ สถานที่หน้าศูนย์  ทำการทาสีตัวหนอน และป้ายโครงการ  และมีพระครูสังฆรักษ์โกศล  โกสโล  เจ้าอาวาสวัดบ้านไทร  และนัก​ท่องเที่ยว​ จากประโคนชัย​ อยากมาเยี่ยมชมวิถีแห่งผืนผ้าแบบฉบับผการันดูล  เลยถือโอกาสจัดทริปปฐมฤกษ์แห่งฤดูกาล  ให้เยี่ยมชมวัฏจักร​ผ้าไหม​ ที่​ ตำบลลำดวน​

  

   

กิจกรรม  วันที่ 26-27  ตุลาคม  2564  ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น และพืชในท้องถิ่น 

 

กิจกรรม  วันที่ 28  ตุลาคม  2564  ได้ร่วมกันกับทีมงานทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในงานทอดกฐินสามัคคี

       

กิจกรรม  วันที่ 30  ตุลาคม  2564  ได้ร่วมพิธีงานแห่กฐินสามัคคี

กิจกรรม  วันที่ 01 พฤศจิกายน  2564  ได้ทำการการทดลอง ทำชาจากใบหม่อน
จากการทดลองข้างต้น ผลปรากฏว่า
1.การเลือกใช้ใบหม่อนที่มีความอ่อน ทำให้มีกลิ่นหอมของชาใบหม่อนน้อยกว่าใบที่มีความแก่  2.หลังจากการลวกใบหม่อนไม่ควรตากแดดนาน เพราะทำให้ใบหม่อนโดดแดดเผาสีจะซีดไม่สวย  3.การคั่วใบหม่อน ใบทุกใบจะต้องแยกออกจากกัน ไม่ติดกันเป็นก้อน เพราะทำให้คั่วไม่ทั่วถึง บางใบก็จะไม่แห้ง ทำให้เกิดเชื้อราได้  4.ถ้าไม่มีเตาอบ สามารถตากด้วยแดดแรงๆ ประมาณสองถึงสามชั่วโมงก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกัน

วันที่  3 พฤศจิกายน  2564  ได้ลงพื้นที่บ้านกระเจาเพื่อประชุมหารึกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่ไกรวุฒิ  ยาวิรัมย์  และคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ปรับภูมิทัศน์ของลำชีให้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

วันที่ 8-10  พฤศจิกายน  2564  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นบ้านกระเจา ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

วีดีโอสรุปกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู