ข้าพเจ้านางสาวภัสธิดา ปัญญายงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนพฤศจิกายน  2564  เวลา ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเข้าร่วมการ Workshop ของทาง U2T ฟังคำบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับการสอนวิธีการต่างๆในการพัฒนาโครงการของตำบลของเรา ทางทีมงานได้ตั้งใจและนำแนวทางต่างๆมาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น การนำเสนอ การออกแบบ และการปรับให้ตรงตวามต้อการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว ต่อมาทางข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการไปเข้าร่วมทอดกฐิน ณ วัดลำดวน มีการร่วมทานข้าวและแห่กฐินกับชาวบ้านในช่วงเช้าและมีการแจกโรงทาน ได้เข้าไปพบการทอผ้าไหมของชาวบ้าน ต่อมาได้อบรมการใช้งานการกรอกข้อมูลและการดาวน์โหลด CBD เพื่อนำมาจัดเก็บข้อมูลลง CBD Dashboard แล้วดาวน์โหลดข้อมูลมาทำลงแผนที่ ลงข้อมูลใน Google Maps

การใช้ลงข้อมูล CBD ได้แบ่งการหาข้อมูลลงโดยการแบ่งหัวข้อกัน ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเกี่ยวกับลายผ้า และข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ครบ ได้แก่ อาหารในท้องถิ่น ร้านอาหารในพื้นถิ่น เป็นต้น

การดาวน์โหลดข้อมูล CBD Dashboard โดยการไปดาวน์โหลดในข้อมูลดิบ โดยเลือกหัวข้อที่เราต้องการ เช่น  ร้านอาหารในท้องถิ่น  อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แหล่งท่องเที่ยว

การนำเข้าข้อมูล Google Maps โดยเริ่มจากการนำข้อมูลที่ดาวน์โหลดใน CBD Dashboard นำเข้ามาใน Maps และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้บุคลอื่นสามารถเห็นได้

 

งานทอดกฐินวัดลำดวน ณ วัดลำดวน ต.ลำดวน อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ มีการร่วมทางข้าวและร่วมแห่งานทอดกฐินกับชาวบ้าน บ้านลำดวน

 

กรอกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล CBD  กรอกข้อมูลใน หมวดภูมิปัญญาท้องถิ่น หมวดร้านอาหารในท้องถิ่น ฯ และดาวน์โหลดข้อมมูลที่ทีมงานกรอกใน CBD โดยจะ ดาวน์โหลดจาก CBD Dashboard  เพื่อนำมาลงใน Google Maps แล้วนำเข้าในแผนที่

 

เข้าร่วมการ Workshop ของทาง U2T ฟังคำบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับการสอนวิธีการต่างๆในการพัฒนาโครงการของตำบลของเรา ทางทีมงานได้ตั้งใจและนำแนวทางต่างๆมาใช้

 

วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู