ข้าพเจ้านาย พฤฒิธร มีชั้นช่วง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : ปรับภูมิทัศน์และสัตว์เลียงในชุมชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ MS.02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เดือน พฤศจิกายน 2564 ณ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

กระผมได้ร่วมการทำงานปรับภูมิทัศน์กกับพวกๆพี่ทหาร เพื่อที่จะได้พัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ผ้าไหม ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาศึกษา ในหมู่บ้าน

   

และก็ยังได้เข้าร่วม กับชาวบ้าน ในการร่วมทอดกฐินสามัคคี ในบ้านลำดวน รวมทั้งได้ร่วม ล้างจานและ ทำความสะอาดศาลาวันลำดวน จนกระทั่ง ที่วัดได้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าไหม ,ลายผ้าไหม

     

  ต่อมากระผมได้ศึกษาสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน และพืชต้นไม้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง

   

อื่นๆ

เมนู