การปฏิบัติงานในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

พื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

**************************************************************************************************

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการดังนี้

ภายในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้เตรียมการฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขัน Hackathon ระดับประเทศ ในงาน National Hackathon ดังนี้

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #เรื่องการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Hackathon ระดับประเทศ ในงาน National Hackathon
  2. เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ได้มีการจัดกิจกรรมซ้อมใหญ่การนำเสนอของทีมทั้ง 3 ทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon ระดับประเทศ ในงาน National Hackathon ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองธานี โดยมีคณาจารย์และคณาจารย์ประจำหลักสูตรทีมผการันดูล โดยผู้นำเสนอต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ซึ่งบรรยากาศในการนำเสนอฯ ครั้งนี้ เต็มไปความตื่นเต้นของผู้นำเสนอ การให้กำลังใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่ละทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำเสนอจากคณะกรรมการฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไปปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาของการเสนอให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการนำเสนอมีดังนี้

เวลา 14.30 – 14.45 น. ทีมเจริญสุข คณะครุศาสตร์

เวลา 14.45 – 15.00น. ทีมตะลุยเดิ่น…โคกมะม่วง คณะวิทยาการจัดการ

เวลา 15.00 – 15.15 น. ทีมผการันดูล คณะวิทยาการจัดการ

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) ได้มีการจัดกิจกรรมซ้อมใหญ่การนำเสนอของทีมทั้ง 3 ทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #โดยผู้นำเสนอจะมีการสำเสนอสไลด์และเตรียมการนำเสนอPitching เสมือนจริงจำนวน 5 นาที และหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดย 1 ทีม มีเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้คณาจารย์ประจำทีมและผู้ปฏิบัติงานไปปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาของการเสนอให้ดียิ่งขึ้นเป็นการซักซ้อมสำหรับการแข่งขัน เพื่อให้คณาจารย์ประจำทีมและผู้ปฏิบัติงานไปปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาของการเสนอให้ดียิ่งขึ้น ในวันแข่งขันจริง โดยมีกำหนดการนำเสนอของทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้

เวลา 10.00 – 11.00 น. (#ช่วงเช้า) : #ทีมผการันดูล คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษษฐ์ ชุ่มยิ้ม ตำแหน่งที่ปรึกษาเมืองนวัตกรรมอาหาร และ ดร.ภวัต ตันสุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนวัตกรรม

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) ได้มีการจัดกิจกรรมซ้อมใหญ่การนำเสนอของทีมทั้ง 3 ทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการผู้ประเมินการแข่งขัน คณาจารย์และคณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 3 ทีม ได้แก่ #ทีมผการันดูล #ทีมเจริญสุข และ #ทีมตะลุยเดิ่น… #โดยผู้นำเสนอจะมีการสำเสนอสไลด์และเตรียมการนำเสนอPitching เสมือนจริงจำนวน 5 นาที และหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดย 1 ทีม มีเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้คณาจารย์ประจำทีมและผู้ปฏิบัติงานไปปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาของการเสนอให้ดียิ่งขึ้น ในวันแข่งขันจริง โดยมีกำหนดการนำเสนอของทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา 13.00 – 14.00 น. : #ทีมผการันดูล คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษษฐ์ ชุ่มยิ้ม ตำแหน่งที่ปรึกษาเมืองนวัตกรรมอาหาร และ ดร.ภวัต ตันสุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนวัตกรรม

โดยข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอของทีมผการันดูล ซึ่งได้ทำการซักซ้อมเพื่อให้เกิดความสุมบูรณ์มากที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้ ภายใต้ความกดดันจากตนเองที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด และความหวังของทีม ชาวบ้าน และมหาวิทยาลัย ในการคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู