ข้าพเจ้า นางสาว วันดี โคมารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงานถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอประสาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตำบลลำดวนและถ่ายทำคลิปวิดีโอที่จะแข่งขันแฮกธอนในวันที่ 15-19 พฤศจิกายนนี้

 

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้

วัดยาง วัดยางเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านหมู่4 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเหลือมใส่ในพระพุทธศาสนาที่ทำกันมาแต่โบราณและจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ นอกจากเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมแล้วยังมีการทำกันชู หรือการทำโรงศพแบบโบราณที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่วัดยางเท่านั้น รอบบริเวณวัดมีความสงบทำให้ที่นี่มีอากาศดีมากๆ เย็นสบายตลอดทั้งปี

วัดบ้านลำดวน วัดบ้านลำดวน ตั้งอยู่หมู่1 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ความสวยงามของวัดนี้อยู่ที่ศาลาโดยภายในศาลาออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่ใช้ผ้าไหมหลายร้อยผื่นเข้ามาตกแต่งมห้เกิดความอลังการและน่าจดจำ เป็นเอกลักษณ์เพราะชาวบ้านมีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพและวิถีชีวิตประจำวันเลยเกิดการสร้างศาลาที่ออกแบบภายในด้วยผ้าไหมแท้จากชาวบ้านทำให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่ได้ไปสัมผัสรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้ไป

ลำชี ลำชีเป็นแม่น้ำหนึ่งในสามแม่น้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย สองข้างตลิ่งอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายาก ปลาพื้นบ้านนาๆชนิด รวมทั้งวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองที่ดำรงค์อยู่ร่วมกับลำน้ำสายนี้มาเป็นเวลานาน และเป็นแม่น้ำที่ค่อยเลี้ยงดู ชาวบ้านตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งทางน้ำและทางบก ชาวบ้านที่นี้ทำเกษตรและพืชพันธุ์ไว้เลี้ยงชีพและค้าขาย

       

อื่นๆ

เมนู