1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. กิจกรรมการออกบูธ การปรับภูมิทัศน์ ถอดองค์ความรู้นำไปสู่การเปิดชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการออกบูธ การปรับภูมิทัศน์ ถอดองค์ความรู้นำไปสู่การเปิดชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนธันวาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

“กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำเดือน”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้าได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานทีมผการันดูลทีม ในงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 สถาบัน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งเป็นการนำผลงานการร่วมมือของทีมผการันดูลร่วมกับ NECTEC ในการช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ U2T เป็นการนำเอาแอพลิเคชันนวนุรักษ์ และ Museum ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลลำดวน จนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับพื้นที่เชิงประจักษ์ในการใช้แอพพลิเคชัน

 

วันที่ 5 ธันวาคม ข้าพเจ้าและคณะทีมทำงานได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจา หมู่ที่7  ร่วมกับผู้นำชุมชน คือ นายไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ และชาวบ้าน จำนวนกว่า 60 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม เพื่อให้สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนสะอาด สวยงาม เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ฝึกการทำงานเป็นทีม และกระตุ้นจิตสำนึก ให้รู้จักใช้เวลาว่างสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

วันที่ 11 ธันวาคม ข้าพเจ้าและทีมได้จัดกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ตลอดระยะเวลาการทำงาน 11 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่งได้เรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆ การอบรมฝึกทักษะเสริมสร้างความรู้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลงพื้นทำให้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

ผการันดูล U2T ส่งมอบผลผลิตจากโครงการ
👍 การออกแบบลวดลายผการันดูล ผสมผสาน ผ้าโบราณ
👍 ผงโรยข้าว
👍 ชาใบหม่อน
👍 น้ำยาซักผ้าไหม
👍 สบู่โปรตีนไหม
👍 ครีมอาบน้ำผการันดูล
👍 เส้นทางการท่องเที่ยว
👍 กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ต่อยอดภูมิปัญญา ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้รับความร่วมมือ จาก อบต.ลำดวน โครงการส่งเสริมศิลปชีพ ฟาร์มตัวอย่าง ผู้นำชุมชน กลุ่มทอผ้า และประชาชนในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง

 

คลิปประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู