ข้าพเจ้านายชนาธิป หมายถูก ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดอกดาวเรือง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงว่าความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับทีมงานและประชาชนบ้านกระเจาหมู่ 7 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

     

         

 

 

อื่นๆ

เมนู