ข้าพเจ้านางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนธันวาคม

                 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรม “การทำสบู่โปรตีนไหม กลิ่นดอกลำดวน” สกัดจากโปรตีนไหม เป็นโปรตีนธรรมชาติที่ได้จากโปรตีนไหมหรือรังไหม แล้วผสมด้วยน้ำมันมะพร้าว และน้ำผึ้ง ช่วยป้องกันผิวแห้ง ลดการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด เป็น ผลิตภัณฑ์ในการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับตำบลได้อีกด้วย เป็นสินค้าของฝากจากทีม U2T ผการันดูล ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

   

           วันที่ 5 ธันวาคม 2564 กิจกรรม “การปรับภูมิทัศน์ ปลูกดอกดาวเรือง” ข้าพเจ้า และทีมงาน U2T ตำบลลำดวนได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกระเจ้า หมู่ที่ 7 ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน นายไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ และชาวบ้านกระเจา เพื่อช่วยกัน ปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจา ร่วมช่วยกันปลูกต้นไม้ ปลูกดอกดาวเรือง และต้นทองอุไร ปรับภูมิทัศน์ทางเข้าหมู่บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ชุมชนดูสะอาด สวยงามน่าร่มรื่น เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติกับวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          วันที่ 11 ธันวาคม  พ.ศ.2564 กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ข้าพเจ้า และทีมงานได้จัดกิจกรรมได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน และส่งมอบผลผลิตจากโครงการ โดยได้นำองค์ความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้าไหม การทำน้ำยาซักผ้าไหม สบู่โปรตีนไหม พวงกุญแจจากเศษผ้า ชาใบหมอน เส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดภูมิปัญญา และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ตลอดระยะเวลาการทำงาน 11 เดือนที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานต่างๆ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และคนในชุมชนตำบลลำดวนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

” วีดีโอ “

 

 

อื่นๆ

เมนู