ข้าพเจ้านาย พฤฒิธร มีชั้นช่วง ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

ได้มีการจัดทำสบู่เส้นไหม เพื่อที่ให้ความรู้ ได้พาชาวบ้านและให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อหารายได้แก่ชุมชนและครอบครัว เพื่อที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

และอุปกรณ์ขั้นตอนการทำสบู่ไหม

  1. แม่พิมพ์ทำสบู่
  2. กลีเซอรีน หรือ เกล็ดสบู่
  3. น้ำมันหอมระเหย
  4. แอลกอฮล์เช็ดแผล
  5. หม้อสองชั้นทนความร้อน
  6. เส้นไหม (เส้นสด$แห้ง)                 จากนั้นกระผมและทีมงาน ได้ร่วมทำกิจกรรม ปรับภูมมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอกดาวเรือง บ้านกระเจา หมู่7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ 2564 

จากนั้นข้าพเจ้าและทีมได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ตลอดการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ณ ศาลาหมู่ 11 บ้านบุ ร่่มกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ซึ่งต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูด และได้มอบผลผลิตโครงการ ต่างๆดังนี้ การออกแบบลายผการันดูล เจลล้างมือ สบู่เหลวซักผ้าไหม ครีมอาบน้ำ ชาใบหม่อน ผงโรยข้าวสไตล์ไทยขแมร์ เข็มกลัดดอกลำดวน เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ 5 เส้นทาง  กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ 8 กิจกรรม  และโปรแกรมท่องเที่ยว 2 กิจกรรม

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้านและชาวบ้านชาวตำบลลำดวน ตลอดระยะการทำงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดการทำงาน

       

 

 

อื่นๆ

เมนู