การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน ธันวาคม ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของ นายคมสันต์ อะมินรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประเภท นักศึกษา

ได้เข้าการปฏิบัติงานปรับปรุงสถานที่ปลูกต้นดาวเรืองและต้นทองอุไร เนื่องในวันคล้ายวันพระราขสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน นำโดย ผู้ใหญ่ไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ และพี่น้องประชาชนชาวบ้านกระเจาเป็นจำนวนมาก มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งทีมงาน u2t ตำบลลำดวนได้ร่วมมือร่วมแรงในการปรับปรุงบริเวณพื้นที่หน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์หมู่บ้านกระเจาจนสำเร็จ เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ได้วางไว้ เหลือเพียงรอให้ดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้ออกดอกบานเพื่อที่จะต้อนนักท่องเที่ยวมาเยือนตำบลลำดวน ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจชาวบ้านกระเจาได้นำขนมจีนมาเลี้ยงคุณทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู