1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : คืนข้อมูลสู่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกระเจา 5 ธันวาคม 2564 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : คืนข้อมูลสู่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกระเจา 5 ธันวาคม 2564 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 กิจกรรม ที่ 1 : 5 ธันวาคม 2564 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกดาวเรือง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายของวันดินโลก ซึ่งมีประชาชนบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 และทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

กิจกรรม ที่ 2 : 11 ธันวาคม 2564 กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลลำดวน ผการันดูล ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชนและส่งมอบผลผลิตจากโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านบุ หมู่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เชิญชวนกลุ่มทอผ้าในตำบลลำดวนทั้งหมด 7 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ดังนี้   1. กลุ่มทอผ้าบ้านบุ ม.11   2. กลุ่มทอผ้าแกะลาย ม.1  3. กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวนหมู่ 16  4. กลุ่มทอผ้าบ้านสีสนวนหมู่ 18 5. กลุ่มทอผ้าบ้านกระเจาหมู่ 7 6. กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทองหมู่ 17  และ 7. กลุ่มทอผ้าบ้านยางหมู่ 4  โดยได้นำองค์ความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้าไหม การทำน้ำยาซักผ้าไหม  เจลล้างมือ สบู่โปรตีนไหม ชาใบหมอน พวงกุญแจจากเศษผ้า และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์และสืบต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู