ข้าพเจ้านางสาวนันทนา เก็บรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ ในเดือนธันวาคม 2564  ณ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการตัดต่อซาวด์เสียงประกอบวิดีโอคลิปการแข่งขันประกวด Hackathon 2021 เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ที่เป็น 1 ใน 5 ทีม ที่ผ่านเข้าประกวดในระดับประเทศ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทำภาพแผนที่ประกอบแผ่นพับของต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของตำบล ภายในงาน Hackathon 2021

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบวิดีโอคลิป ที่จะส่งประกวดใน โครงการ Hackathon 2021 ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งประกวดและแข่งขัน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เข้าพบ รองศาตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ แสดงความยินดีกับทีมผการันดูล ที่ได้รางวัล Popular Vote จากการแข่งขัน  Hackathon 2021 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรม NECTEC  เปิดบูธในงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และผ้าไหมของตำบลลำดวน เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น

วันที่ 5 ลงพื้นที่ตำบลลำดวน บ้านกระเจาร่วมกับชาวบ้าน ปรับภูมิทัศน์ พร้อมกับปลูกดอกดาวเรืองและต้นทองอุไร เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนายบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีขึ้นในทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู