ข้าพเจ้านางสาวภัสธิดา ปัญญายงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนธันวาคม  2564  เวลา ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เดือนธันวาคม ข้าพเจ้าได้มีการลงบัญทึกข้อมูลต่างๆลงระบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เส้นทางการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร อาหารที่น่าสนใจ กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงชีวภาพ จำพวก ผัก ผลไม้ ปุ๋ยที่ใช้ในการทำเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบออนไลน์ที่ปฏิบัติมี 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ AppltcationMuseumPool, WebsiteNavanurak, Youtube โดยทั้ง 3 แพลตฟอร์มมีความแตกต่างกัน ต่อข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนคือ กิจกรรมคืนข้อมูลโดยข้าพเจ้าได้นำเอาเทคโนโยที่ใช้ทั้งหมดไปอธิบายให้กับชุมชนได้รับฟัง

MuseumPool    เป็น Application ที่มีในมือถือสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบร้านค้าในมือถือ เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูลของพิพิธภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงวัตถุในชุมชนเพื่อเป็นการโปรโมทชุมชนในส่วนหนึ่งซึ่งข้อมูลที่ได้ค้นหามาได้แก่ คำบรรยาย รูปภาพ วีดีโอ เสียง และการสร้างคิวอาร์โค๊ด เป็นต้น 

Navanurak    เป็น Website ที่สามารถดูได้ในระบบเท่านั้นไม่มีให้ดาวน์โหลด เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

Youtube    เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างออกมาจาก MuseumPool และNavanurak โดย Youtube จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอและคนสามารถเข้าถึงง่ายกว่ารูปแบบอื่น Youtube เป็นเว็บไซต์คลังคลิปวิดีโอที่มีจำนวนมากกว่าล้านคลิปจากผู้ใช้งานที่อัปโหลดทั่วโลก ภายใต้การให้บริการฟรี จึงทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง

กิจกรรมคืนข้อมูล    เป็นการนำเสนอผลงานการลงข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ได้รู้ถึงการใช้ข้อมูลออนไลน์แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและต่อยอดการมองเห็นให้กับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่ก็สามรถเห็นได้ถึง สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เห็นข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นแนวทางการศึกษาก่อนจะมาชมพื้นที่

วีดีโอประจำเดือน ธันวาคม

อื่นๆ

เมนู