กระผม นายสนธยา  ลับแล ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ธันวาคม

วันนี้ 5 ธันวาคม 64  ทีมงาน U2T ตำบลลำดวน อำเภอกระสังและชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านกระเจา ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมใจกันพัฒนาตัดหญ้า  และเก็บขยะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนในหมู่บ้านให้ดูสวยสะอาดตา  พร้อมปลูกต้นดาวเรือง จำนวนกว่า 180 ต้น  ตลอดแนวริมถนนในหมู่บ้านรวมระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี  ถวายความอาลัย  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้าน นาย ไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  กล่าวว่า  หลังจากที่ได้เรียกลูกบ้านมาทำการประชุมปรึกษาหารือ  จึงได้ตกลงร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนในหมู่บ้านให้ดูสวยงามสะอาดตา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยการทำความสะอาด ปลูกต้นดาวเรือง ตัดหญ้า  และเก็บขยะ  บริเวณริมถนน  ในหมู่บ้านที่ของหมู่ที่ 7  บ้านกระเจา

พร้อมกับนำต้นดาวเรืองที่ทีมงานจัดหามาได้นำมามอบให้ผู้ใหญ่บ้านกระเจาและชาวบ้านกระเจา นำไปปลูกประดับตลอดแนวริมถนนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  ให้ออกดอกสีเหลืองอร่ามตลอดทั้งแนวถนนของหมู่บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 และชาวบ้านยังได้ช่วยกันดูแลรดน้ำด้วยความภูมิใจ  ที่ได้ทำความดีเพื่อพ่อ  ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

อื่นๆ

เมนู