1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02:ลงพื้นที่ปรับทัศนียภาพปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจาหมู่ที่7และกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชนที่ศาลา หมู่ 11

MS02:ลงพื้นที่ปรับทัศนียภาพปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจาหมู่ที่7และกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชนที่ศาลา หมู่ 11

ข้าพเจ้า นายสัว กำลังรัมย์ ประเภท ประชาชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ธันวาคม

ลงพื้นที่กิจกรรมปรับทัศนียภาพ ปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจาหมู่ที่ 7  ทางทีมคณะอาจารย์ได้นำทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ซึ่งได้แก่ ต้นดาวเรือง และต้นทองอุไร เพื่อปรับมุมมองทางเข้าหมู่บ้านให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ผู้ช่วย อสม. ต่างต้อนรับและให้ความร่วมือกันอย่างสามัคคี 

ลงพื้นที่กิจกรรมส่งคืนข้อมูลให้กับชาวบ้านทั้ง 7 กลุ่ม  ซึ่งเป็นการบรรยายกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ

-กิจกรรมการออกแบบลายผ้า

-กิจกรรมการทำน้ำยาซักผ้าไหม,ย้อมสีไม่ตก

-กิจกรรมทำสบู่และเจลล้างมือ

-กิจกรรมทำผงโรยข้าว,ชาใบหม่อนและพวงกุญแจจากเศษผ้าไหม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

การอบรมทักษะ 4 หลักสูตร ได้แก่ ทักษะสังคม,ทักษะดิจิตอล,ทักษะการเงินและทักษะภาษาอังกฤษ

-ทักษะการเงิน

-ทักษะดิจิตอล

-ทักษะภาษาอังกฤษ

-ทักษะสังคม

   

ซึ่งกระผมได้อบรมครบทั้ง  4 หลักสูตรแล้วครับ

วีดีโอตำบลลำดวนเดือน ธันวาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู