กระผมนายสุพศิน ช่วงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ ประจำเดือน ธันวาคม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กระผมได้ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมดังนี้

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 กระผมพร้อมผการันดูลทีม ได้เป็น1ในการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของผการันดูลทีม ซึ่งได้MattChing กับองค์กร (Nectec) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการประกวดโครงการ Hackathon2021 รอบระดับประเทศซึ่งได้รางวัลการันตรีในการประกวดที่ผ่านมา ภายในงานนี้เป็นงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 สถาบัน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมภายในงานก็จะมีการแสดงผลงานต่างๆทั้ง 11 สถาบัน และ1ในนั้นทางบูธผการันดูลทีมก็ได้นำผลงานที่ร่วมกับ NECTEC ในการช่วยเหลือให้ความรู้และพัฒนาพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการนำแอพลิเคชั่นNavanuruk และ Museum Pool มาใช้เป็น1 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของผการันดูลทีมให้มีผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมและรู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์มากยิ่งขึ้น

ตลอดภายในงานกระผมได้รับหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอกิจกรรมภายในงานและบรรยากาศของผู้คนที่เข้ามาร่วมงานอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู